Usluge

Naša delatnost obuhvata kompletan inženjering:

  •  Izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejna tehnička rešenja, idejni projekti, projekti za građevinsku dozvolu sa tehničkom kontrolom, projekti za izvođenje, projekti izvedenog objekta, tenderska tehnička dokumentacija) za opremu različitih svetskih proizvođača;
  • Tehničku kontrolu projektno-tehničke dokumentacije;modern_escalator
  • Konsalting (modeliranje, analiza i proračuni vertikalnog i kosog saobraćaja – određivanje optimalnog broja, tipa i rasporeda postrojenja za različite kategorije objekata; saveti, preporuke i pomoć prilikom izrade ostalih faza projekata, izbora opreme i ugradnje postrojenja) i
  •  Stručni nadzor tokom ugradnje postrojenja.

Takođe, za Vas ćemo i izvesti/ugraditi kompletna postrojenja vertikalnog transporta u saradnji sa našim poslovnim partnerima.